SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES CURS 2018-19

Us recordem que és molt important fer l'ingrés o transferència per l'import que correspongui de la quota de Socialització + material, a primers de setembre, perquè puguem fer l'assignació de llibres. El primer dia del curs cal portar el comprovant.
Moltes Gràcies.


Os recordamos que es muy importante hacer el ingreso o transferencia por el importe que corresponda de la cuota de Socialización + material, a primeros de septiembre, para que podamos hacer la asignación de libros. El primer dia del curso hace falta traer el comprobante. 
Muchas Gracias

 

 

Escola Serraparera/ Ampa Escola Serraparera 

http://escolaserraparera.com/lescola/llibres/  


És indispensable ser soci de l’Ampa per poder socialitzar els llibres.

Demanem la vostra col·laboració i comprensió ja que és un projecte nou i

com tot els començaments són difícils

 


 

 

 

 

 

 

0095