Que fa l'ampa?

  1-Gestiona i organitza les activitats extraescolars, de les que donen informació mitjançant una circular a principi de curs.
  2-Organitza la venda de llibres i  compra de material didàctic.
  3-Participa en les festes de l’escola.
  4- Forma part del Consell escolar del Centre i les seves comissions.
  5-Col·labora en diferents projectes educatius:
  6-Col·labora en l’organització de les “Jornades Pedagògiques” .
  7-Participa en les activitats del Pla educatiu d’entorn.
  8-Col·labora en l’organització de les activitats del Pla català de l’esport.
  9-Organitza les “Escoles obertes de juny i setembre”.


 • JUNTA DE L'AMPA ESCOLA SERRAPARERA 2017/2018


Presidenta:   Mercè Beltran
 
Tresorera:   Maica De los Santos
 
Secretària:  Annabel Ayllon
 
Extraescolars:   Mayka Dols
 
Festes:   Yennifer Toscano, Inma Blanco
 
Menjador:   Yennifer Toscano, Raquel Ayllon
 
Socialització:   Carolina Bartoli, Luisa Baqueiro
 
Camins Escolars:   Teresa González
 
Consell Escolar Escola:  Annabel Ayllon 
 
Consell Escolar Municipal:   Annabel Ayllon
 
Vocals:   -    

          


 

 

                        


 

 

 

 

 

 

0120